Ai adăugat %s cărți în coșul de cumpărături
Preț total
Sumar comandă
Carte
Preț

x Carte


Expediere

Preț total

Termene și condiții privind utilizarea

AVIZ JURIDIC ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

 

IDENTIFICAREA DATELOR

 

În conformitate cu obligația de informare prevăzută la articolul 10 din Legea 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății și comerțul electronic, următoarele informații sunt indicate mai jos:

 

Societatea care deține acest site web este „The Story Tailors, SL”, înregistrată la sediul c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 din Barcelona, având numărul de identificare în scopuri fiscale: B-66606617, înregistrată la Registrul Comerțului din Barcelona cu numărul 44.989, folio 213, fișa 473454, inscripția 3ª.

Email de contact: suport@themagicofmyname.com 

 

Informațiile cuprinse pe www.magianumeluimeu.com constituie un serviciu de informare cu o gamă largă de produse și produse oferite de The Story Tailors, SL (în continuare The Story Tailors) în domeniul publicațiilor literare personalizate pentru copii, prin intermediul site-ului nostru.

 

Utilizarea site-ului www.magianumeluimeu.com de către utilizator, inclusiv accesul simplu, atribuie statusul de utilizatorul și, prin urmare, implică respectarea dispozițiilor conținute în acest document.

 

The Story Tailors, S.L pot modifica în orice moment conținutul, conceptul și structura site-ului www.magianumeluimeu.com, precum și toate dispozițiile sale, fără preaviz.

 

 

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

 

Accesul la site-ul www.magianumeluimeu.com necesită acceptarea condițiilor de utilizare, a politicii sale și a avizului juridic care sunt în prezent în vigoare pe acest site, care pot fi modificate fără notificare prealabilă, cu excepția cazului în care există variații substanțiale. Navigarea sau utilizarea site-ului web și a canalelor de susținere menționate, împreună cu marcarea și utilizarea controalelor în diferite forme, presupune acceptarea fără echivoc a acestor condiții.

 

Utilizatorul accesează www.magianumeluimeu.com sub răspunderea sa exclusivă, angajându-se să folosească site-ul în conformitate cu legea și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea afecta imaginea, interesele sau drepturile The Story Tailors sau ale terțelor părți , precum și acțiuni care pot supraîncărca, deteriora sau dezactiva site-ul web, serverele și alte echipamente informatice. Utilizatorul va fi răspunzător pentru orice daune și pierderi care pot apărea ca urmare a încălcării acestei obligații. Accesul la www.magianumeluimeu.com necesită intervenția unor operatori terți, prin urmare, acest acces poate fi suspendat, anulat sau inaccesibil din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de noi.

The Story Tailors nu este răspunzătoare pentru orice daune sau pierderi care pot apărea ca rezultat al celor de mai sus. Utilizatorul este responsabil să ia măsurile adecvate pentru a detecta și elimina existența virușilor, viermilor sau a altor elemente care ar putea afecta computerele.

 

Utilizatorul nu poate utiliza pagina în niciun fel ilegal sau necorespunzător, încălcând orice legislație sau autorizație aplicabilă. Utilizatorul acceptă să respecte toate instrucțiunile pe care le oferim în legătură cu utilizarea paginii.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Codul sursă, desenele grafice, imaginile, fotografiile, animațiile, software-ul, conținutul audio-vizual, textul, precum și informațiile, inclusiv semnele distinctive sau alte drepturi de proprietate industrială și conținutul colectat pe www .thehemagicofmyname.com sunt protejate în cadrul legislației legale în vigoare a Regatului Unit privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială în favoarea The Story Tailors, iar reproducerea totală sau parțială a acestui site web sau prelucrarea informatică, comunicarea publică, distribuția, difuzarea, sau modificarea nu este permisă. Transformarea și orice altă formă de exploatare, fără permisiunea scrisă prealabilă a titularului, The Story Tailors, în conformitate cu prevederile articolelor 8 și 32 din al doilea paragraf din Legea privind proprietatea intelectuală, este interzisă.

 

Accesarea sau utilizarea site-ului web nu implică transferarea drepturilor de exploatare a conținutului.

 

Utilizatorul, în mod exclusiv, poate folosi materialul care apare pe acest site pentru uz personal și privat, orice utilizare în scopuri comerciale sau desfășurare de activități ilicite este interzisă. Toate drepturile care derivă din proprietatea intelectuală sunt rezervate în mod expres lui The Story Tailors.

 

The Story Tailors va veghea asupra respectării condițiilor de mai sus și asupra utilizării corecte a conținutului prezentat pe site-ul web, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi revin în cazul încălcării acestor drepturi de către utilizator.

 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Accesul la pagina web sau utilizarea acesteia nu implică, a priori, colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de către The Story Tailors. Cu toate acestea, se menționează că, în cazul în care The Story Tailors solicită date cu caracter personal, utilizatorul va fi informat în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul 2016/679 din 27 aprilie (RGPD), Regulamentul general privind protecția datelor, și politica de confidențialitate.

 

Datele cu caracter personal colectate în formularele de solicitare a informațiilor sau în procesele de achiziționare a unui produs vor face obiectul unui tratament automatizat sau mixt și vor fi încorporate în fișierele corespunzătoare, ale căror proprietate corespunde lui The Story Tailors.

 

Colectarea și prelucrarea automată a datelor cu caracter personal are scopul de a menține relația contractuală care poate fi stabilită cu The Story Tailors, precum și gestionarea, administrarea, informarea, furnizarea și îmbunătățirea serviciilor pe care utilizatorul le contractează.

 

Politica privind confidențialitatea, un document care completează prezentul document, detaliază tratamentele și scopurile datelor pe care ni le puteți furniza.

 

The Story Tailors a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor și pentru a evita modificarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat, ținând cont de starea tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuse, indiferent dacă provin din acțiunea umană sau din mediul fizic sau natural. Vor fi adoptate măsuri tehnice și organizatorice care vizează atingerea obiectivelor de bază în ceea ce privește securitatea, cum ar fi: confidențialitatea, care semnifică limitarea accesului la informații de către persoane neautorizate; integritatea, care semnifică menținerea informațiilor fiabile și de calitate și disponibilitatea, care semnifică garantarea accesului la Sistemul de Informații, la cererea unui utilizator autorizat.

 

Această parte nu își asumă nicio responsabilitate pentru falsitatea informațiilor furnizate, fiind abilă și nerenunțând la acțiunile care ar putea decurge din acțiunea menționată.

 

Corporația nu cesionează în prezent datele dvs. În cazul dvs., orice eventual transfer va fi acoperit de respectarea obligatorie a legislației, se va efectua cu consimțământul dvs. explicit sau impusă de necesitate și legată de furnizarea serviciului contractat.

 

 

În cele din urmă, The Story Tailors vă poate trimite un e-mail cu un buletin informativ care conține informații despre ofertele disponibile și despre reducerile care ar putea fi de interes, dar va solicita consimțământul dvs. în acest sens.

 

 

MODULE COOKIE

 

Toate informațiile legate de modulele cookie folosite pe site-ul web www.magianumeluimeu.com sunt legate de politica privind confidențialitatea. (Conținutul modulelor cookie se găsește în politica privind confidențialitatea).

 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE

Datele de contact ale persoanei responsabile/reprezentantului:

The Story Tailors, având sediul în C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 din Barcelona, cu numărul de înregistrare în scopuri fiscale: B-66606617. Adresa de email Asistență clienți: suport@themagicofmyname.com.

Scopul tratamentului: Gestionarea achiziționării de publicații literare educaționale personalizate pentru copii și, după caz, transmiterea de buletine informative.

Legitimare: Prin consimțământul fără echivoc atunci când sunt acceptate condițiile legale ale site-ului nostru.

Destinatari: Datele nu vor ajunge la terțe părți, cu excepția cazurilor unde există obligații legale sau sarcini care sunt necesare pentru a îndeplini comanda contractată.

În acest scop, vă informăm că datele dvs., atunci când este strict necesar, vor fi comunicate facilităților de tipărire și serviciilor poștale, în cadrul delimitării lor geografice, pentru a realiza, a expedia și urmări produsul.

De asemenea, comunicările electronice informative sau buletinele informative sunt făcute prin intermediul companiei Email Marketing Mailchimp.

Drepturi: Clienții pot exercita dreptul de acces, rectificare, opoziție sau ștergere la adresa menționată mai sus (adresa fizică sau prin e-mail), precum și pe site-ul nostru. De asemenea, îi informăm pe cei afectați că au dreptul de a solicita dreptul la portabilitatea datelor lor, după caz, la limitarea tratamentului care se efectuează atunci când scopul nu mai există sau opoziția specifică față de un anumit tratament.

Partea interesată sau persoanele afectate de tratament au dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment.

În cele din urmă, clientul sau utilizatorul afectat are dreptul să contacteze Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, o entitate care gestionează orice aspect legat de aplicarea reglementărilor privind protecția datelor și unde utilizatorul poate raporta sau apăra interesele în cazul în care consideră acest lucru oportun; adresa web este https://www.dataprotection.ro/.

Proveniență: Sursa este partea interesată, sau tutorele sau părinții acestuia. Datele tratate sunt informații de bază, la un nivel de bază și având un caracter general.

Păstrarea datelor: Datele vor fi păstrate atât timp cât există un interes comun al părților pe baza validității relației sau a consimțământului. Datele vor fi păstrate în conformitate cu reglementările obligatorii până la expirarea perioadelor de prescripție.

Transferuri internaționale: Nu se realizează în prezent.

Informații adiționale: Canale de informare:

1º.- Email: suport@themagicofmyname.com

2º.- La sediu. C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona.

3º.- Prin textele noastre juridice prezentate pe site-ul web, www.magianumeluimeu.com, în special în secțiunile Aviz juridic, Politica privind confidențialitatea și formulare de contact.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

The Story Tailors nu este responsabil pentru daunele sau pierderile care pot apărea ca urmare a utilizării conținutului site-ului, acestea fiind responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care îl accesează.

 

The Story Tailors nu este responsabil direct, indirect, sau în calitate de filială de daunele și pierderile de orice natură, derivate din contractarea unui serviciu cu conținut personalizabil.


De aceea, nu este responsabil pentru includerea imaginilor sau a conținutului care implică încălcarea drepturilor de imagine, a proprietății intelectuale și industriale sau care pot duce la o încălcare legală a oricărui domeniu de aplicare, acestea fiind responsabilitatea persoanei care contractează serviciile, care se angajează să aibă acces legal la conținutul utilizat pentru pregătirea produsului care face obiectul contractului a cărui utilizare va fi exclusivă. De asemenea, The Story Tailors nu este responsabil pentru posibilele erori semantice, gramaticale sau de ortografie introduse de contractor în pregătirea produsului contractat, acestea fiind responsabilitatea contractorului. Partea contractantă se angajează să nu dezvăluie astfel de erori, dând vina pe The Story Tailors pentru astfel de acțiuni.

 

În același sens, The Story Tailors nu este responsabil pentru posibilele daune care ar putea apărea din cauza utilizării unei versiuni depășite sau defecte a browserului, întreruperii conexiunii care apare în timpul transmiterii de date, viruși de computer, defecțiuni sau deconectări în funcționarea sistemului telematic, blocarea cauzată de deficiențele sau supraîncărcarea liniilor telefonice, precum și de daunele provocate de terți prin intervenții neautorizate.

 

Site-ul The Story Tailors conține linkuri către alte site-uri web care pot fi de interes pentru utilizatori. The Story Tailors nu își asumă nicio responsabilitate pentru aceste link-uri și nu poate garanta respectarea politicilor de confidențialitate adecvate, motiv pentru care utilizatorul accesează conținutul paginilor Web menționate mai sus potrivit condițiilor de utilizare stabilite în acestea și sub răspunderea lor exclusivă. De asemenea, nu își asumă răspunderea pentru contactele pe care utilizatorul le stabilește cu potențialii colaboratori prin bannerele lor.

 

The Story Tailors nu este responsabil pentru încălcarea oricărei reguli aplicabile care ar putea fi suportată de utilizator în accesarea site-ului www.magianumeluimeu.com și / sau în utilizarea informațiilor conținute în acesta.

 

Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere, daună sau cheltuieli (inclusiv pierderi de profit) care apar direct sau indirect din orice neîndeplinire sau întârziere în îndeplinirea oricărei obligații în temeiul acestor Termene și Condiții, din cauza oricărui eveniment sau circumstanță, control, inclusiv, dar fără a se limita la, greve, acțiuni industriale, eșec al surselor de alimentare sau echipamente, acțiuni guvernamentale sau similare.

 

The Story Tailors își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a refuza în mod discreționar, în orice moment și fără o notificare prealabilă, accesul oricărui utilizator la conținutul cu acces restricționat, în oricare dintre circumstanțele descrise.

 

 

LINKURI

 

Linkurile care pot fi accesate pe o pagină web a unei terțe părți au un scop specific, acela de a oferi utilizatorului alte surse de informații care ar putea fi de interes.

 

The Story Tailors revizuiește conținutul linkurilor sale. Cu toate acestea, este imposibil să cunoaștem în orice moment conținutul specific al linkurilor propuse. Datorită acestui fapt, solicităm colaborarea utilizatorilor care pot răspunde actualei legalități, moralității sau ordinii publice, notificându-ne la următorul e-mail: suport@themagicofmyname.com.

 

The Story Tailors, utilizează rețelele sociale pentru a-și promova evenimentele, serviciile și produsele, ajungând astfel la cel mai mare număr posibil de destinatari, dar condițiile juridice sunt stabilite pentru aceeași rețea socială.

 

RESPONSABILITATE

Pe scurt, utilizatorul este responsabil pentru utilizarea serviciilor, conținutului, linkurilor și a hipertextelor incluse pe site-ul www.magianumeluimeu.com.

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Datele cu caracter personal colectate prin diferitele formulare din site fac obiectul termenilor incluși în Politica noastră privind confidențialitatea și în documentul curent. Cele două texte sunt complementare.

Vom folosi datele cu caracter personal colectate despre Utilizator în conformitate cu Politica de confidențialitate. Această politică este o parte esențială a acestor Termene și Condiții, așa că este important să o citiți. Prin acceptarea acestor termene și condiții, Utilizatorul acceptă și conținutul politicii noastre privind confidențialitatea.

ÎNCETAREA

Putem să eliminăm pagina sau să încetăm furnizarea oricăror servicii disponibile prin intermediul paginii în orice moment, la discreția noastră, din orice motiv.

Putem întrerupe accesul la pagină în orice moment, la discreția noastră, în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă.

 

 

REZERVAREA DREPTURILOR

 

The Story Tailors își rezervă dreptul, în orice moment, fără notificare prealabilă, de a efectua modificări și actualizări ale informațiilor conținute pe site-ul său sau în configurația și prezentarea acestuia. De asemenea, își rezervă dreptul de a suspenda temporar și fără o notificare prealabilă accesul la site din motive de necesitate și de a efectua operațiuni de întreținere, reparație sau îmbunătățire.

 

The Story Tailors își rezervă dreptul de a include sau de a retrage integral sau parțial orice informație la discreția sa.

 

Navigarea utilizatorului implică acceptarea modificării textelor juridice și a informațiilor cuprinse pe site.

 

CONDIȚIILE CONTRACTULUI:

 

Generalități

Ignorarea condițiilor generale nu exceptează niciun client de la respectarea acestora. Site-ul web al „The Story Tailors” este destinat exclusiv adulților și nu este permis să fie folosit de minori. Solicităm în mod expres ca părinții sau tutorii să ia măsuri adecvate pentru a previne înregistrarea și realizarea de achiziții de către minori. Înregistrarea presupune acceptarea fără echivoc a condițiilor prezentate pe site de către Client.

 

Comenzi și Specificații

Confirmarea comenzii va cuprinde detaliile comenzii și prețul. Este responsabilitatea dvs. să ne contactați și să ne notificați în legătură cu orice erori legate de comandă de îndată ce acest lucru este posibil. Nerespectarea acestei dispoziții poate rezulta cu livrarea eronată. Comunicarea erorilor după un termen de 20 de ore de la momentul acceptării nu poate fi acceptată de sistem, deoarece procesul de tipărire a fost demarat. În astfel de situații, compania nu are nicio obligație să vă ramburseze achiziția. Termenul maxim pentru a înainta o plângere legată de o comandă este de 90 de zile de la expediere, deoarece după expirarea acestui termen nu se păstrează baza de date istorică a expedierii.

 

Ne străduim să afișăm și să descriem cât mai exact posibil toate culorile produsului tipărit, care sunt afișate pe site-ul nostru și în secțiunea noastră de previzualizare, dar nu putem garanta că culorile produsului livrat vor corespunde exact cu cele afișate pe monitorul computerului sau pe ecranul unui dispozitiv mobil în momentul previzualizării.

 

Termene de livrare

Pentru a vă oferi serviciile în condiții optime, www.magianumeluimeu.com va încerca să vă livreze povestea personalizată cât mai curând posibil. Metodele de expediere disponibile sunt: standard și expres. Intervalul estimat de expediere a produsului este aproximativ 15 zile lucrătoare din momentul achiziției serviciului standard și 10 zile lucrătoare în opțiunea expres. Perioada de pregătire a cărții personalizate depinde în mare măsură de disponibilitatea terților responsabili de societățile de tipărire și de transport.


Locația livrării pentru produsele noastre va fi afișată în comandă, iar metoda standard de livrare (cu excepția cazului în care este specificată și convenită altă metodă) va fi serviciul poștal obișnuit. Facem tot posibilul pentru a gestiona fiecare comandă în timpul stabilit pentru fiecare articol. Timpul de livrare nu ar trebui să reprezinte punctul central al acestor termene și condiții și nu vom fi răspunzători pentru eventualele pierderi sau cheltuieli pe care le puteți suferi ca urmare a unei întârzieri în livrarea comenzii dvs.

 

Utilizatorul trebuie să verifice produsul după livrare și, în cazul în care produsul a fost livrat de un transportator, semnați documentul de acceptare a pachetului. Utilizatorul nu poate respinge o comandă sau o parte dintr-o comandă pe baza unei livrări întârziate a unei comenzi constând din mai multe produse. Dacă, la momentul livrării, produsele sunt defecte sau deteriorate, utilizatorul trebuie să furnizeze o descriere scrisă a daunelor sau a defectelor și să furnizeze dovezile relevante.

 

Ne rezervăm dreptul să vă transmitem comanda în mai multe expedieri. Dacă comanda dvs. este programată pentru a fi realizată în expedieri diferite, fiecare livrare va constitui un contract independent. Dacă din greșeală nu primiți comanda, atunci nu vom avea obligația de a restitui valoarea achiziției.

 

 

Acceptarea livrării

Utilizatorul trebuie să fie disponibil pentru a accepta livrarea la data stabilită, deoarece serviciul de curierat standard va încerca livrarea doar de 2 ori. După aceste 2 tentative, pachetul va rămâne la curier timp de 7 zile. Dacă după această perioadă, Utilizatorul nu ridică coletul, acesta ne va fi returnat, Utilizatorul suportând costul expedierii. Dacă livrarea este respinsă sau returnată din cauza unei adrese incorecte, Utilizatorul va fi responsabil pentru costuri. Dacă comanda nu este ridicată în această perioadă, comanda va fi anulată, iar dreptul de rambursare va fi anulat din moment ce cartea a fost efectuată conform comenzii și este clar personalizată.

 

 

Transport

Cumpărarea oricărui serviciu sau produs implică consimțământul ca datele dvs. cu caracter personal să fie furnizate societății de transport de către The Story Tailors.

Riscul de pierdere și / sau deteriorare în cursul transportului mărfurilor ține de răspunderea transportatorului.

 

Este o condiție prealabilă ca, la momentul primirii mărfurilor, să se menționeze, pe nota de livrare, că transportul este semnat în legătură cu orice incident care ar putea avea legătură cu starea mărfii, ambalajul, numărul de colete sau orice alte informații care ar putea indica o anomalie a expedierii. Este esențial ca acest incident să fie comunicat în termen de 24 de ore cel mult de la primirea materialului, pentru a ne permite să acționăm dacă acest lucru va fi necesar.Plata

Toate prețurile sunt calculate cu TVA. TVA-ul se calculează pe baza valorii finale a comenzii dumneavoastră, în Ron și în procentajul în vigoare la momentul comenzii.

 

Plata se face prin intermediul platformei de plată a furnizorului nostru (în prezent card de debit / de credit), în momentul plasării comenzii dvs. și în momentul în care este aprobată de noi. În acel moment, se va efectua o plată integrală, iar contractul va intra în vigoare. Platforma care gestionează plățile prin card de credit sau debit Visa, Mastercard or American Express) este Adyen BV.

 

Utilizatorul este de acord că toate detaliile pe care ni le furnizați pentru a efectua livrarea comenzii dvs. sunt corecte și că metoda de plată aleasă este în proprietatea dvs. și că există suficiente fonduri sau posibilități de credit pentru a acoperi plata și costul total al comenzii.

 

Plata tuturor produselor se realizează printr-un furnizor de servicii de plată extern. Utilizatorul trebuie să indice informațiile de plată respectivului furnizor și poate, de asemenea, să accepte termenele și condițiile suplimentare în legătură cu utilizarea acestui serviciu. Nu putem accepta și exclude în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă orice răspundere care decurge din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a furnizorului de plăți extern.

 

 

Politica de retururi și anulări

Vă reamintim că produsele oferite în magazinul nostru sunt realizate conform specificațiilor utilizatorului și sunt personalizate în mod clar. Dreptul de retragere nu se aplică contractelor care se referă la livrarea de bunuri efectuate în conformitate cu specificațiile consumatorului și a utilizatorului, care rezultă cu mărfuri clar personalizate.

 

Utilizatorul are doar dreptul de a anula o comandă în următoarele circumstanțe:

 

1- Dacă nu am reușit să livrăm comanda în termen de 35 de zile de la data comenzii din motive care pot fi atribuite lui The Story Tailors.

 

2- În cazul produselor defecte, de îndată ce ați descoperit defectul (luând în considerare faptul că ați inspectat produsul cât mai curând posibil după livrare).

 

În cazul în care o comandă este anulată în condițiile 1 sau 2, vom fi responsabili pentru toate costurile (inclusiv costurile inițiale de livrare și de livrare ulterioară (dacă există)) a comenzii în cauză. Notificările pentru anularea unei comenzi trebuie transmise prin email la suport@themagicofmyname.com.

 

Cu excepția circumstanțelor menționate anterior, nimic din aceste Termene și condiții nu vă va oferi dreptul la anularea sau la returnarea produselor care, prin natura lor, au fost realizate conform specificațiilor dvs. și sunt clar personalizate. Utilizatorul trebuie să returneze produsul în ambalajul său original (care trebuie păstrat pentru respectivul scop).

 

În cazul unui produs defect, vânzătorul trebuie să solicite, după caz, reparația, înlocuirea, reducerea prețului sau rezilierea contractului, pași care vor fi gratuiți pentru consumator și utilizator. Pentru acest scop, utilizatorul trebuie să transmită dovezile prin email cu fotografii care să demonstreze vizual defectul produsului. Vânzătorul nu este responsabil pentru lipsa conformității care rezultă după doi ani de utilizare.

 

Platforma online de soluționare a disputelor și conflictelor potrivit articolului 14 din Regulamentul (UE) 524/2013: Comisia Europeană asigură o platformă pentru soluționarea online a disputelor (ODR) care este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/consumers/ odr /. Informațiile legate de participarea într-o procedură de soluționare a unui litigiu vor fi analizate de un consiliu de arbitrare.

 

 

© 2019 - “The Story Tailors, S.L.”

Toate drepturile sunt rezervate.